organisatie fuif

Jullie zullen wel blij zijn om te horen dat zowel stad Hasselt als provincie Limburg een subsidiereglement heeft voor fuiven & optredens. Zoek snel uit of je in aanmerking komt. Er zijn 2 opties:

1. subsidie fuiven/ optredens - stad Hasselt

De jeugddienst van stad Hasselt geeft subsidies als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • aanvraag indienen ten allerlaatste 1 maand voor fuifdatum
  • aanvrager = een Hasseltse jeugdorganisatie (vb.jeugdvereniging, chrysostomoscomité, ...) of erkende studentenvereniging van Hasselt & Diepenbeek verbonden aan het hoger onderwijs
  • fuif op Hasselts grondgebied
  • fuif is openbaar & toegankelijk voor alle jongeren
  • fuif richt zich voornamelijk op jongeren tot 25 jaar
  • fuif mag geen onderdeel zijn van een geldinzamelactie
  • fuif met een in hoofdzaak commercieel karakter komt niet in aanmerking

subsidie kleinschalige fuif / optreden = fuif met dansruimte < 500 m² = 100 euro
grootschalige fuif / festival= fuif met dansruimte > 500 m² = max. 1500 euro

Beslis welk aanvraagformulier van toepassing is: aanvraag subsidie kleinschalige fuif/optreden (dansruimte < 500 m²) of aanvraag subsidie grootschalige fuif/ festival (dansruimte > 500 m²). Vul dit formulier digitaal in en mail dit formulier naar jeugdprojecten@hasselt.be.
 

2. subsidie podiumkansen

OOk dit reglement is meer dan de moeite! Hiervoor verwijzen we je rechtstreeks door naar de provinciale jeugddienst Limburg. Op deze http://jeugdlimburg.be/subsidies vind je alles terug.