taalacademie

Nog meer goed nieuws! Hasselaren krijgen ook een subsidie voor het volgen van een taalcursus.

Alle Hasselaren die een vreemde taal willen leren, krijgen een korting van 25 euro. Deze korting is geldig voor eender welke taalopleiding en kan verkregen worden door het invulformulier samen met het inschrijvingsbewijs terug te bezorgen aan het Kabinet van de burgemeester, Groenplein 1, 3500 Hasselt of via mail naar onderwijs@hasselt.be De taalopleiding hoeft niet noodzakelijk in Hasselt zelf gevolgd worden. Enige voorwaarde naast je leeftijd (maximum 30 jaar) is dat je in Hasselt bent gedomicilieerd.

Interesse? Vul je aanvraagformulier in en bezorg het zo snel mogelijk aan het kabinet van de burgemeester.