bestuur stad Hasselt

  • gemeenteraad
  • college van burgemeester en schepenen
  • schepen van jeugd

1. gemeenteraad

De inwoners van een gemeente kiezen de gemeenteraadsleden tijdens de verkiezingen.
Om de 6 jaar wordt een nieuwe gemeenteraad verkozen. De stemming is verplicht.
Iedereen ouder dan 18 jaar moet gaan stemmen en elke kiezer kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.
In Hasselt worden er 41 gemeenteraadsleden verkozen. Hoe meer inwoners, hoe groter de gemeenteraad.
Wil je weten wie dit allemaal zijn, klik dan verder op de lijst met gemeenteraadsleden.

Alle gemeenteraadsleden vormen samen de gemeenteraad. Samen bepalen ze wat er in de gemeente gebeurt.
Een vergadering waarbij alle gemeenteraadsleden aanwezig zijn, noemt een gemeenteraadszitting.
Ieder lid van de gemeenteraad kan voorstellen doen, zoals speeltuigen kopen voor een speelterrein of de openingsuren van de bibliotheek kiezen. De gemeenteraad moet over het voorstel stemmen.
Als de meeste leden tegen het voorstel zijn, gaat het niet door.
Als de meeste leden voor het voorstel zijn, gaat het zeker door.

Ze vergaderen minstens 10 keer per jaar.
Iedere inwoner mag de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen. Maar je mag er niet hardop praten.

2. College van burgemeester en schepenen

Naast de gemeenteraad, heb je ook het college van burgemeester en schepenen.
In Hasselt zijn er 9 schepenen en 1 burgemeester. De burgemeester is een vrouw en heet Nadja Vananroye. Zij is de baas. De schepenen hebben elk een eigen gebied waarover zij de baas mogen zijn (bijvoorbeeld milieu, jeugd, cultuur, onderwijs, financiën, …).  Wil je weten wie dit allemaal zijn, klik dan verder op de lijst met schepenen stad Hasselt.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert 1x per week.
De vergaderingen van het schepencollege zijn gesloten. Dat betekent dat niemand anders hier mag komen luisteren.
Het college mag samen met de gemeenteraad beslissen wat er moet gebeuren in de stad. De burgemeester en de schepenen doen voorstellen voor het oplossen van problemen. Alle gemeenteraadsleden stemmen samen wat er moet gebeuren. De gemeenteraad en het college kunnen niet alles zelf doen. Daarvoor hebben zij personeel die voor hen werken.

3. schepen van jeugd

De schepen van jeugd is ook een vrouw. Zij heet Valerie Del Re. Zij zorgt ervoor dat er ook aandacht is voor de belangen van kinderen en jongeren bij elke beslissing die het stadsbestuur maakt. 

Heb jij vragen of wil je haar iets doorgeven? Dat kan!
je kan een mail sturen naar valerie.delre@hasselt.be 
of schrijven naar Schepen van jeugd, Valerie Del Re, Groenplein 1, 3500 Hasselt
of langs gaan op haar kantoor in het administratief centrum (AC) in de Dokter Willemstraat op de 1ste verdieping (maar dan moet je wel eerst telefonisch een afspraak maken 011/23 93 49)