Inspraak met kids "Hasselt, Mijn stad"

In september 2013 ging de jeugddienst van start met een vernieuwd inspraakproject met kinderen. Want Hasselt als kindvriendelijke stad heeft aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners en dus ook kinderen.

WAT

inspraak met 12-jarigen

WIE

Leerlingen van het 6e studiejaar van Hasseltse lagere scholen worden in klasverband uitgenodigd om hun stem te laten horen. De begeleiding van het inspraaktraject wordt opgevolgd door medewerkers van de jeugddienst van stad Hasselt.

HOE

stap1: Lespakket over inspraak & democratie
De kinderen krijgen in hun klas uitleg over "wat is het college van burgemeester en schepenen?, Wie zit er in een gemeenteraad?, Hoe worden beslissingen in het echt genomen?, wat is inspraak en waarom is het belangrijk?"

stap 2: Brainstorm in de klas
De kinderen worden uitgedaagd om na te denken hoe we stad Hasselt nog kindvriendelijker kunnen maken.

Stap 3: Stemming beste idee
Nadat alle voorstellen aan alle kinderen van de klas zijn gepresenteerd, is het tijd om intern te stemmen voor het beste idee waar de meeste kinderen achter staan.

stap 4: Samen naar het stadhuis & klaspresentatie
De volledige klas wordt uitgenodigd op het stadhuis van Hasselt waar ze hun voorstel komen toelichten.

ACTIE

De jeugddienst geeft de voorstellen door aan enerzijds de betrokken stadsdiensten en anderzijds het beleid zoals het college van burgemeester en schepenen.

VOORSTELLEN SCHOOLJAAR 2013-2014