korting via fiscaal attest

In Hasselt werken alle 'erkende' jeugdverenigingen en 'erkende' kinderopvanginitiatieven actief mee om alles heel betaalbaar te maken. En dat doen we via een fiscaal attest voor de ouders! Met dit fiscaal attest kunnen ouders van het betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang tot maximaal 11,20 euro per dag per kind aftrekken van hun belastingen!


Leeftijdsgrens?
Fiscale attesten worden enkel opgemaakt voor kinderen onder de 12 jaar. Voor kinderen met een zware handicap geldt de uitzondering tot 18 jaar.
 

Belastingsaftrek?
De uitgaven voor de opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten (gedaan in 2014) komen in aanmerking voor fiscale aftrek voor uw belastingsaangifte (in 2015). Dit betekent dat een heel aantal jeugdorganisaties met activiteiten tijdens de vakantieperiodes, weekend of woensdagnamiddag fiscale attesten kunnen opmaken met hoeveel elk kind betaald heeft voor de opvang. Dit kunnen de ouders vervolgens inbrengen bij hun belastingsaangifte. Let op! Enkel erkende organisaties kunnen een attest afleveren + het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot € 11,20 per dag + er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt.
 

Wie deelt fiscale attesten uit?
In de zomerfolder staat opgenomen welke organisaties een fiscaal attest kunnen uitschrijven. Dit staat telkens vermeld bij de prijs van elk opvanginitiatief. Bepaalde organisaties sturen het fiscaal attest hiervan automatisch naar alle deelnemers die in aanmerking komen, andere doen dit op aanvraag.

Het opstellen van deze attesten is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de kinderopvang. De eindverantwoordelijke houdt jaarlijks bij hoeveel geld betaald werd. Aan het einde van het jaar worden alle data (gegevens kind, opvangdagen en betaald bedrag) samengevoegd op 1 attest per kind.