De Basta Bende!

De Basta Bende is een jaarlijks wederkerend inspraakkanaal van de Jeugddienst voor kinderen van het lager onderwijs.

Ze bestaat uit een tiental hypergemotiveerde kinderen met veel vragen, komende uit het vijfde en zesde leerjaar van Hasseltse lagere scholen. Elk jaar gaan we, in samenwerking met Villa Basta, met de Basta Bende op zoek naar nieuwe manieren om van Hasselt een toffere stad voor kinderen te maken.

Wat kan beter en hoe kan het beter?

De Basta Bende krijgt de kans om hier zelf over na te denken en gaat dan aan de slag: we interviewen kinderen en volwassenen op straat, maken reportages en filmpjes en organiseren acties.

Het voorbije jaar werkte de Basta Bende rond het actuele thema "De Gemeenteraadsverkiezingen".

  • Wat zijn die gemeenteraadsverkiesdingen precies?
  • Waarom is dat belangrijk voor kinderen?
  • Welke politieke partijen heb je zoal?
  • Is politiek echt saai?

Op deze vragen formuleert de Basta Bende een antwoord in haar eigen BASTA BENDE JOURNAAL!

Ontdek het hier: http://www.jeugdhasselt.be/kids/basta-bende

Datum publicatie: do 06/09/2018