doop

Een studentenvereniging is verplicht om een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een doop in openlucht of in een tent in het stadscentrum van Hasselt.

Je bent verplicht om schriftelijk toestemming te vragen aan het stadsbestuur van Hasselt. Dit doe je door het aanvraagformulier evenementen in te vullen en ten allerlaatste 6 weken op voorhand te mailen naar evenementen@hasselt.be. De medewerkers van de cultuurdienst behandelen je aanvraag en houden je op de hoogte van de beslissing. Via dit formulier vraag je belangrijke zaken aan:
- toestemming evenement
- aanvraag inname openbaar domein
- aanvraag materialen stad hasselt
- aanvraag vergunning sterke dranken indien nodig
- aanvraag afzetten straten & pleinen
- ...

Je krijgt een schriftelijke bevestiging voor de goedkeuring van de aanvraag. Tijdens het evenement moet je de vergunning bijhebben, zodat je deze op vraag van de politie kan tonen als bewijs van goedkeuring.

Het stadsbestuur legt ook enkele regels op:
-    Er mag niet van de opgegeven route afgeweken worden.
-    De deelnemers dienen zich te houden aan de verkeerswetgeving.
-    De voetgangers en fietsers mogen niet gehinderd worden.
-    De omgeving dient bereikbaar te blijven voor de hulpdiensten.
-    Er mag geen afval achtergelaten worden op het parcours.
-    De opdrachten dienen zedelijk aanvaardbaar te zijn.
-    De activiteit mag geen (geluids)overlast bezorgen voor bezoekers van de Stad
-    De handelaren mogen niet gestoord worden in hun activiteit.
 


Nog vragen
Dienst evenementen stad Hasselt
Veerle Bijnens
Tel: 011/239552