stap 4: materiaal

 • licht & geluid
 • polsbandjes
 • nadar, tafels, stoelen, podiumelementen, podiumwagen, ...
 • oordopjes
 • geluidsmeters

1. Licht & geluid

1.1 Provinciale uitleendienst Limburg (PUL)

Ook provincie Limburg heeft een uitgebouwde uitleendienst met veel technische apparatuur. Zij lenen veel materiaal heel goedkoop uit als je voldoet aan de voorwaarden:

 • Het aanbod van materialen vind je terug op het aanvraagformulier
 • aanvrager = erkende jeugdverenigingen
 • Transport materiaal is voor de ontlener (locatie PUL = Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
 • zeer goedkoop uitleentarief (+ waarborg)
 • De materialen kan je best zelf verzekeren tegen vandalisme of diefstal
 • Het reglement en aanvraagformulier staat op www.limburg.be/pul

Aanvraag
Je kan de materialen online aanvragen & ten laatste 1 week op voorhand. Wil je rechtsreeks contact met de PUL, bel naar 011/23.76.04 of mail naar pul@limburg.be
 

1.2 Privé firma’s regio Hasselt

Kom je niet in aanmerking voor de PUL? Dan moet je overschakelen op privé-firma's en verschillende prijzen opvragen. Zoek je een lijst met privé verhuurfirma’s? Dan heb je geluk, want de jeugddienst heeft een lijst. Mail naar jeugd@hasselt.be
 

2. polsbandjes

Voorkom problemen en zorg voor polsbandjes met leeftijdsaanduiding: je mag immers geen alcohol verkopen aan -16 jarigen en geen sterke drank aan -18 jarigen. Polsbandjes zijn hier een goede preventieve maatregel in het kader van de alcoholwetgeving.

3. nadar, tafels & stoelen, podiumelementen, podiumwagen, ...

De dienst cultuur van stad Hasselt leent gratis materialen uit als je voldoet aan de voorwaarden.

 • aanbod materialen staat op het aanvraagformulier
 • aanvrager = Hasseltse diensten of verenigingen.
 • fuif / activiteit op Hasselts grondgebied.
 • transport van de materialen wordt geregeld door stadspersoneel.
 • uitlening is gratis (geen waarborg).
 • De materialen zijn beperkt dus doe je aanvraag zo snel mogelijk.

Aanvraag
Vul het aanvraagformulier 'materialen stad Hasselt' uitleendienst digitaal en mail het ten laatste 1 maand voor fuifdatum door naar cultuur@hasselt.be. Wil je weten of je aanvraag werd goedgekeurd? Bel dan naar de dienst cultuur, Groenplein 1, 3500 Hasselt op het nummer: 011/ 23.95.59
 

4. oordopjes

Volgens de nieuwe geluidsnormen voor openbare muziekactivitieten (dus geen privé-feesten) moet je gratis oordopjes voorzien bij categorie 3: volume hoger dan 95dB(A)Laeq,15min met een maximum van 100 dB(A) Laeq,60min. Deze oordopjes kan je online kopen via www.orakel.be of andere firma's.

5. Geluidsmeters

Is je event openbaar en speel je elektronisch versterkte muziek? Dan heb je vanaf nu ook een speciale geluidsmeter nodig. Waarom? Omdat er nieuwe opgelegde geluidsnormen zijn in Vlaanderen. (Alles staat heel duidelijk uitgelegd in de brochure "geluidsnormen voor muziekactiviteiten" van de Vlaamse overheid). Om hieraan te voldoen heb je een meter nodig die het geluid meet én registreert. Stad hasselt heeft 4 stuks aangekocht die ontleend kunnen worden. De geluidsmeters worden verhuurd door de dienst leefmilieu van de stad Hasselt. De medewerkers geven praktische uitleg over de wetgeving en hoe je het apparaat moet gebruiken.

 • aanvrager = Hasseltse diensten/verenigingen
 • evenement op Hasselts grondgebied
 • Transport materiaal is voor de ontlener (locatie Dienst leefmilieu = Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt)
 • uitlening is 50 euro/stuk (+ 200 euro waarborg) (gratis voor "erkende" jeugd en studentenverenigingen )
 • De materialen kan je best zelf verzekeren tegen vandalisme of diefstal
 • lees eerst het volledig uitleenreglement geluidsmeters stad Hasselt  

Aanvraag
Vul het aanvraagformulier evenementen stad Hasselt  digitaal in en mail het ten laatste 2 weken op voorhand (ten vroegste 6 maanden op voorhand) door naar evenementen@hasselt.be. Wil je weten of je aanvraag werd goedgekeurd? Bel dan naar de dienst Leefmilieu, Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt op het nummer: 011/ 23.93.31